1. Zajęcia odbywają się w Sali tanecznej – MOSiR przy ul. Łopuskiego 34 w Kołobrzegu (wejście główne na hale widowiskowo-sportową przy sali zabaw dla dzieci „Piotruś”).

 2. W zajęciach każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność.

 3. Zasady kwalifikowania osób do udziału w zajęciach jogi:
  W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), który mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”.
  W związku z powyższym, jeśli chcesz być dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach, powinieneś dla własnej korzyści i bezpieczeństwa przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 4. Podczas zajęć udostępniamy wszystkie niezbędne pomoce do ćwiczeń: bolstery – wałki, klocki, paski, liny, koce. Na Sali posiadamy również kilka mat do treningu.

 5. Zapisy na zajęcia przyjmowane są telefonicznie (tel. 500 00 90 26), lub około 15 minut bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

 6. Zasady płatności:
  Opłatę za miesiąc należy uiścić bezpośrednio przed lub po zajęciach. Opłata według aktualnego cennika. Opłata/karnet ważny jest 1 miesiąc kalendarzowy.
UWAGA:
Karnety, czyli opłaty za miesiąc przypisane są tylko do jednej osoby. Nie można ich odstępować.
UWAGA:
Karnet/opłata nigdy nie przechodzi na następny miesiąc, dlatego bardzo proszę o dokładne przeanalizowanie planu zajęć i wybranie odpowiedniej opcji dla siebie. Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane zajęcia.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo w trakcie i po zajęciach, poniżej podaję praktyczne informacje:

 • nie spóźniaj się! przyjdź minimum 5 minut przed rozpoczęciem sesji
 • zadbaj o ciszę – uszanuj innych ćwiczących – wyłącz telefon komórkowy
 • nie objadaj się 2-3 godziny przed lekcją
 • zgłoś u nauczyciela problem zdrowotny, menstruację
 • utrzymuj higienę osobistą
 • czegoś nie rozumiesz – pytaj!
 • utrzymuj porządek na sali, w trakcie i po ćwiczeniach: szczególnie po zajęciach sprzęt i wykorzystywane pomoce powinny być odłożone na właściwe miejsce
 • zabierz ze sobą wygodne ubranie do ćwiczeń (stopy bose) oraz zdejmij biżuterię
 • szanuj siebie i wsłuchaj się w swoje ciało – nie wykonuj asany za wszelką cenę
 • nie forsuj się – to joga